Carbonarium - Łaźnia Moszczenica

Carbonarium

Kanwą wystawy jest węgiel

Kup bilet

Zadzwoń: +48 32 440 81 70 lub napisz: bilety@laznia.jastrzebie.pl

Od pierwiastka, poprzez wykorzystanie w przemyśle i roli, jaką odegrał w historii miasta. Nie brakuje przedstawienia zastosowania węgla w świecie nauki, oraz wątku transformacji i ekologicznych sposobów jego użytkowania.

Na parterze znajdziecie Punkt Informacji Turystycznej, sklep z pamiątkami, a przede wszystkim zobaczycie „lewitującą” bryłę węgla. Tu zaczyna się zwiedzanie.

Pierwsze piętro Carbonarium to historia powstania węgla i jego obieg w przyrodzie – od powstania w jądrach gwiazd po karbon.

Na drugim piętrze dowiecie się, jaka jest historia wykorzystania węgla przez człowieka. Od starożytności po początek XX wieku poznamy rodzaje węgla, historię pierwszych kopalń i najważniejsze kroki milowe węgla kamiennego do stania się globalnym surowcem energetycznym.

Trzecie piętro to geneza rozwoju przemysłu górniczego w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście historii miasta. Pokazujemy tu współczesny model wydobywczy i związane z nim niebezpieczeństwa.

Ostatnie piętro wystawy to powstawanie jastrzębskich kopalń, rozwój urbanistyczny miasta oraz życie codzienne jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem górników.

Dzięki wirtualnej rzeczywistości zjedziecie wgłąb kopalni, film 3D pokaże Wam powstawanie węgla. Tu możecie poczuć industrialny klimat. Wychodzimy z założenia, że ekspozycje, które pozwalają zwiedzającym nie tylko przeczytać i zobaczyć, ale w jakiś sposób poczuć i samemu odkryć swoją treść, dzięki tej wielozmysłowości pozostają na dłużej w ich pamięci.

Logotyp Przekraczamy Granice 2014-2020 i flaga Unii Europejskiej.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko 2014-2020

Kup bilet

Zadzwoń: +48 32 440 81 70 lub napisz: bilety@laznia.jastrzebie.pl

Carbonarium powstało jako element projektu Industrialne pogranicze i razem z Dolnym Obszarem Vitkovice znajduje się na polsko-czeskim szlaku węgla i stali. Odwiedź DOV.

Logo DOV.