Kontakt - Łaźnia Moszczenica

Kontakt

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

ul. Towarowa 7
44-335 Jastrzębie-Zdrój
województwo śląskie

NIP: 633 224 52 78
REGON: 520605172


Sekretariat

tel. +48 32 440 81 75
e-mail: poczta@laznia.jastrzebie.pl


CARBONARIUM

Kasy biletowe – rezerwacje

tel. +48 32 440 81 70
e-mail: bilety@laznia.jastrzebie.pl


Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju Numer rachunku: 37 8470 0001 2001 0077 3526 0001

Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, działającą na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Uchwały nr VII.94.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica (Dz. U. Woj. Sla. Z 2021 r. poz. 4442).