Galeria Historii Miasta - Łaźnia Moszczenica

Galeria Historii Miasta

Galeria podlega Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Działalność rozpoczęła w 2002 roku i początkowo działała w budynku żłobka przy ulicy Wrzosowej. W 2009 r. została przeniesiona do budynku Domu Zdrojowego, a w 2010 r. do budynku Łazienek II z 1912 r. gdzie znajdowały się kabiny kąpielowe dla dzieci i dorosłych, inhalatorium oraz hydroterapia. Do dziś we wnętrzu budynku zachowały się kafle i secesyjne lavabo, z których kiedyś można było zaczerpnąć solankę. Dziś siedzibą Galerii jest zabytkowy budynek Sanatorium Spółki Brackiej przy ulicy 1 Maja 61.

Galeria Historii Miasta gromadzi, przechowuje i udostępnia zabytki związane z miastem Jastrzębie-Zdrój. Wśród nich należy wymienić dokumenty, pamiątki, fotografie związane z działalnością uzdrowiska, historią budowy jastrzębskich kopalń oraz budowy miasta. W Galerii można także zobaczyć sztukę plastyczną przygotowywaną przez środowiska górnicze a także zabytki techniki i kultury górniczej, a także przedmioty codziennego użytku, dawne ubiory, rękodzieło i sztukę ludową. GHM zajmuje się także prowadzeniem edukacji historycznej oraz z zakresu etnografii miasta i regionu. W jej ramach prowadzi również bezpłatnie lekcje muzealne na wszystkich wystawach stałych i czasowych. Z uczestnictwa w lekcjach muzealnych korzystają dzieci i młodzież niemal wszystkich placówek edukacyjnych w mieście a także z okolicy.

Ważnym aspektem działalności placówki jest także prowadzenie działalności wydawniczej. W ramach niej wydawane są książki o charakterze naukowym i popularnonaukowym, czasopisma, broszury, pocztówki czy gazety. GHM udostępnia archiwum i bibliotekę, wszyscy chętni mogą pozyskać w placówce informacje z zakresu historii i tradycji ziemi jastrzębskiej. Jest to ciekawe rozwiązanie, gdyż z możliwości tej korzystają zarówno uczniowie, studenci i nauczyciele oraz osoby pragnące poznać czy też poszerzyć wiedzę o przeszłości miasta i regionu.