Projekt Unijny - Łaźnia Moszczenica

Projekt Unijny

Od 1.05.2024 r. wraz z EBI Association rozpoczęliśmy realizację projektu „Pod skrzydłami Jastrzębia”. Na realizację tego ważnego dla naszego regionu projektu pozyskano aż 7.181.373,14 zł dotacji, z czego 6.463.235,82 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Celem działań projektowych jest rozwój aktywności społecznej oraz podwyższenie akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej, jaka dzieje się od lat na naszym terenie. W projekcie wezmą udział mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, a także mieszkańcy Żor, Mszany, Godowa i Pawłowic. W sumie uczestnikami projektu będzie minimum 1200 osób, w tym 650 kobiet.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia i działania dla mieszkańców:

– warsztaty i debaty na temat transformacji,

– warsztaty teatralne i fotograficzne, plenery, koncerty, animacje w przestrzeni miejskiej,

– konkursy na 140 inicjatyw oddolnych, m.in. w tematach: problemy społeczne, ekologia, tożsamość lokalna i regionalna oraz budowanie więzi z naszą historią,

– kluby wynikające z potrzeb mieszkańców.

Wszystkie działania będą realizowane w ramach miejsca spotkań mieszkańców terenów objętych projektem (zwany CENTRUM) oraz inicjatyw kulturalnych w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu Łaźnia Moszczenica będzie realizowała szereg działań:

– Festiwal Carbonalia,

– zakup licencji na pozyskanie zbiorów,

– warsztaty i animacje,

– cykl koncertów,

– warsztaty fotografii z wystawą,

– festiwal modelarski,

– rozbudowa wystawy.

Projekt pozwoli na przeprowadzenie działań zmierzających do podniesienia akceptacji dla transformacji poprzez takie prowadzenie działań, które zbuduje wyższe zaufanie dla działań Centrum i poszczególnych partnerów, pozwoli na łagodne przejście kolejnych działań transformacyjnych i tworzenie nowej tożsamości społecznej.

Okres realizacji projektu: 1.05.2024-30.06.2026.

Partnerzy projektu:

– Stowarzyszenie „EBI Association” – Lider projektu,

– Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica,

– Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

– Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

– Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.