Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - Łaźnia Moszczenica

Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

Obecnie w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica funkcjonuje już Carbonarium usytuowane w północnym skrzydle obiektu. To wystawa stała, nowoczesna przestrzeń kulturalno-edukacyjna, prezentująca w innowacyjnej formie historię rozwoju industrialnego Jastrzębia-Zdroju i naszego regionu, gdzie historia przeplata się z zagadnieniami bliskimi Człowiekowi, Naturze, Energii oraz powstaniu i wydobyciu węgla.

W drugiej części „Łaźni Moszczenica” funkcjonować będzie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, gdzie narracja dotycząca kopalń, strajków i budowania nowego porządku ustrojowego będzie współgrać z propagowaniem idei solidarności, jako cnoty ściśle związanej z moralnością człowieka i orientacją prospołeczną. Oprócz części wystawienniczej będzie tutaj funkcjonować Centrum Dialogu pełniące funkcję integracyjną, kulturalno-edukacyjną i biznesową. Miejsce organizacji szkoleń, konferencji, lekcji historii, prelekcji, prezentacji małych form artystycznych. Otwarcie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego ma nastąpić w 2025 roku.

Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Drzwi, za którymi trwa budowa.

Do zobaczenia wkrótce!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną częścią Centrum Porozumienia Jastrzębskiego jest ścieżka dydaktyczna poprowadzona przez kilkanaście punktów charakterystycznych dla historii miasta i tematyki wolnościowej. Mówimy tutaj m.in. o kopalni „Zofiówka”, Pomniku Porozumienia Jastrzębskiego, Kościele NMP Matki Kościoła zwanym „Kościołem na Górce”, a także o elementach małej architektury przypominających o znaczeniu górnictwa i ruchu Solidarności dla jastrzębian, mieszkańców Śląska i całego kraju.

Projekt przebudowy Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.