Nasze dziedzictwo - Łaźnia Moszczenica

Nasze dziedzictwo

Bez wątpienia jest nim historia miasta Jastrzębie-Zdrój od Jastrzębskiego Uzdrowiska po wydarzenia roku 1980 i podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego.

Stąd decyzja o powołaniu do życia instytucji odsyłającej do skojarzeń związanych z kopalniami, strajkami, sierpniem 80, walką o wolność, podpisaniem porozumienia 3 września 1980 roku, budowaniem nowego porządku ustrojowego. To wyjątkowe miejsce będzie ukoronowaniem tych ważnych wydarzeń i ma na celu upowszechnienie historii najnowszej, pamięci o ważnych momentach tamtego okresu. Co najistotniejsze, ma skupiać się na propagowaniu samej idei solidarności jako cnoty ściśle związanej z moralnością człowieka i orientacją prospołeczną. To tutaj swoje miejsce znajdzie swoista Izba Pamięci prezentująca m.in. jastrzębian odgrywających dużą rolę w historii miasta i w życiu jego mieszkańców. W części wystawienniczej Centrum pojawią się m.in. ścieżki i programy edukacyjne, które realizowane będą za pomocą najnowszych środków przekazu i technik multimedialnych.