Cennik - Łaźnia Moszczenica

Cennik

CARBONARIUM

Bilety

Normalny – 20 zł

Ulgowy – 15 zł
– młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dziecko do 6. roku życia – 1zł

Rodzinny – 60 zł
– rodzina licząca do 4 osób (maksymalnie dwie osoby dorosłe).

Karta Dużej Rodziny – 12 zł od osoby
– posiadacze KDR, zakup tylko w kasach.

Grupowy – 12 zł
– grupy nie mniejsze niż 10 osób.

Opiekun grupy – 1zł
– opiekun grupy liczącej powyżej 10 osób (1 opiekun/10 osób).

Opiekun osoby niepełnosprawnej – 1 zł
– opiekun osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.

Kup bilet 

Regulamin sprzedaży biletów.pdf