Przebudowa Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - Łaźnia Moszczenica

Przebudowa Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6000 metrów kwadratowych, a na nich nowoczesna strefa biznesu oraz wystawa dotycząca Porozumienia Jastrzębskiego. Po otwarciu Carbonarium, multimedialnej wystawy o węglu, wciąż trwa kompleksowa przebudowa drugiej części dawnej górniczej łaźni – od prac murarskich, przez remont dachu, po roboty wykończeniowe. 63,37% kosztów tych prac, czyli 24 miliony 300 złotych, sfinansowanych zostanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto posiada zabezpieczony wkład własny na poziomie 14 milionów 47 tysięcy 710 złotych (36,63%).

W drugiej części „Łaźni Moszczenica” funkcjonować będzie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, gdzie narracja dotycząca kopalń, strajków i budowania nowego porządku ustrojowego będzie współgrać z propagowaniem idei solidarności, jako cnoty ściśle związanej z moralnością człowieka i orientacją prospołeczną. Oprócz części wystawienniczej będzie tutaj funkcjonować Centrum Dialogu pełniące funkcję integracyjną, kulturalno-edukacyjną i biznesową. Miejsce organizacji szkoleń, konferencji, lekcji historii, prelekcji, prezentacji małych form artystycznych. Otwarcie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego ma nastąpić w 2025 roku.

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wysokość dofinansowania: 24 300 000 zł.

Polski Ład - logo.