Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - Łaźnia Moszczenica

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká Republika – Polsko 2014-2020

Lider Projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza
Partnerzy Projektu po stronie polskiej: Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica
Partnerzy Projektu po stronie czeskiej: Dolní Oblast VÍTKOVICE, z.s. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Projekt dotyczy wykonania zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza – przebudowa wraz z rozbudową obiektu na centrum dziedzictwa postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu” wykonania wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w  Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.

Wysokość dofinansowania: 14 741 096 zł.

Logo Cz-PL i flaga Unii Europejskiej.