Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie - Łaźnia Moszczenica

Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Edycja 2023 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE.

Pierwsza część projektu dotyczy zbadania potencjału kulturotwórczego oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Jego ideą jest zawiązanie współpracy pomiędzy nowopowstałą instytucją, jaka jest Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, a przedstawicielami lokalnego środowiska. Skutkiem tych działań jest wyłonienie kilku inicjatyw mieszkańców, które następnie w ramach drugiej części projektu będą dofinansowane.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł.

Druga część projektu dotyczy realizacji inicjatyw wyłonionych w części pierwszej. Po przeprowadzeniu diagnozy i zbadaniu potencjału kulturotwórczego wyłoniliśmy w naborze pięć oddolnych inicjatyw kulturalnych, w realizacji których pomagamy wnioskodawcom poprzez wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne. Realizacja oddolnych inicjatyw mieszkańców wzmacnia w nich poczucie sprawczości, pomaga przekłuć pomysły w działanie a współpraca z instytucją kulturalną pozwala im zdobyć pewność i doświadczenie w realizacji projektów. Pomoże to również zacieśnić relacje między nowopowstałą instytucją jaką jest Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica a lokalną społecznością i utrwalić jej wizerunek jako miejsca otwartego, przyjaznego i nowoczesnego. Wybrane w naborze projekty to: 1. Malowanie na murawie 2. Hołda sztuki 3. Świat z kajaka 4. Modelarski Jastrzębski Wrzesień 1939 5. Jastrzębie Gra

Kwota dofinansowania: 30 000 zł.

logotypu narodowe centrum kultury dom kultury plus