Dzień Górnika 1982 - Łaźnia Moszczenica

Dzień Górnika 1982

W Jastrzębiu-Zdroju, szczególnie w latach 70. i 80., przykładano dużą wagę do tradycji i zwyczajów górniczych.

Fotografia
os. 1000-lecia Szeroka
1963-1989
Zenon Keller
Archiwum:

Już w trakcie strajków w 1980 r. we wszystkich zakładach pojawiły się figury z wizerunkiem św. Barbary, co miało i ma do dzisiaj szczególne znaczenie dla górników. Najpopularniejszym świętem była Barbórka przypadająca 4 grudnia. Tak też było w 1982 r. Święto to miało uroczysty charakter. Najpierw odbyła się msza święta, po której górnicy udali się na uroczystą akademię barbórkową. Szczególną uwagę przykuły zakładane co roku stroje górnicze, spośród których najbardziej charakterystyczne były pióropusze znajdujące się na wierzchu czako (górniczej czapki). Przeważały te w kolorach czarnym i białym (nosili je odpowiednio górnicy i pracownicy dozoru, wśród których znajdowali się m.in. technicy i inżynierowie). Na tej uroczystości obecny był także I sekretarz KC PZPR Wojciech Jaruzelski. Wygłosił on przemówienie oraz wręczył wybranym górnikom odznaczenia. Podczas tej Barbórki odznaczono ponad 400 górników.