Łaźnia Moszczenica – nová dohoda - Łaźnia Moszczenica

Łaźnia Moszczenica – nová dohoda

Projekt spolufinancovaný Národním centrem kultury v rámci Edice Dom kultury + 2023 / Úkol I - MÍSTNÍ INICIATIVY.

Projekt spolufinancovaný Národním centrem kultury v rámci Dom kultury + Edice 2023 / Úkol I – MÍSTNÍ INICIATIVY.

Projekt se týká studia kulturotvorného potenciálu i potřeb a očekávání obyvatel Jastrzębie Zdrój. Jeho myšlenkou je navázat spolupráci mezi nově vzniklou institucí, kterou je Institut dědictví a dialogu – Łaźnia Moszczenica, a zástupci místní komunity.

Částka spolufinancování: 10 000 PLN.