Nowe Jastrzębie - Łaźnia Moszczenica

Nowe Jastrzębie

Historię budowy jastrzębskich osiedli poprzedziła uchwała Prezydium Rządu z 11 czerwca 1955 r. w sprawie budowy kopalń węgla kamiennego „Jastrzębie” i „Moszczenica”.

Fotografia
Nowe Jastrzębie
1963-1989
Stanisław Sputo
Archiwum: Agnieszki Lachowskiej

Powstanie nowych zakładów pracy wygenerowało potrzebę zapewnienia mieszkań nowym pracownikom. Pierwszymi osiedlami były: „Zdrój” (budowane w latach 1959-1965) i „Przyjaźń” (budowane w latach 1962-1969). Ogromne zapotrzebowanie na nowe mieszkania spowodowało powstanie następnych osiedli. W tamtym czasie wybudowano osiedla: III, IV, V i VI.

Osiedle III, w którego skład weszły osiedla (od 1980 r. pod nowymi nazwami) „Pionierów” (zbudowane w latach 1966-1972) oraz „Gwarków” (powstałe w latach 1970-1973) cechowały się różnorodnym wyglądem. Pięć 8-klatkowych bloków o 11 kondygnacjach usytuowanych na planie wachlarza robiło największe wrażenie.

Osiedle IV zbudowano w latach 1971-1975. W 1980 r. podzielono je na: „Barbary” i „Arki Bożka”).

Na terenie Osiedla V planowano usytuować centrum Jastrzębia. Plan nie doszedł jednak do skutku. Zbudowano nowe osiedla: „Morcinka” (w latach 1972-1979) oraz „Staszica” (w latach 1975-1980).

W 1978 r., z opóźnieniem spowodowanym zmianą techniki budowy, rozpoczęto budowę osiedla VI, które zakończono w następnym roku. Osiedlu nadano nazwę „Chrobrego”. Ciekawostką jest fakt, że duża część mieszkańców miasta nadal używa starych określeń osiedli np. zamiast „osiedle Chrobrego”, jastrzębianie mówią „Szóstka”.

W kwietniu 1980 r., za sprawą konkursu ogłoszonego przez Urząd Miejski na łamach tygodnika „Nasze Problemy” i po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami społecznymi i politycznymi, osiedla III, IV, V i VI zyskały nowe nazwy, które noszą do dzisiaj.

Z kolei budowa osiedla „Zofiówka” (kiedyś „Dubielec”)  rozpoczęła się w latach 70. XX w. w pobliżu ówczesnej kopalni „Manifest Lipcowy” (obecnie KWK „Zofiówka”).

Warto też wspomnieć o innych osiedlach powstałych na terenie naszego miasta. Osiedla te cechowały się czterokondygnacyjną zabudową. Pierwsze z nich powstało w Szerokiej. Jego budowę rozpoczęto w 1966 r. W ich wznoszeniu brali udział więźniowie Zakładu Karnego w Szerokiej oraz żołnierze OTK. Bloki na osiedlu 1000-lecia Szeroka zbudowano w latach 1988-1991, dzięki staraniom kopalni „Borynia”.