Pochody 1-majowe - Łaźnia Moszczenica

Pochody 1-majowe

Obchody Święta Pracy były dla władz komunistycznych sprawą najważniejszą, a ich huczny i masowy przebieg stawiano sobie za punkt honoru.

Fotografia
Nowe Jastrzębie
1963-1989
Bolesław Dymiński
Archiwum: Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

W czasach PRL-u, najczęściej używanym hasłem propagandowym naszego miasta było „Miasto Młodości, Pracy i Pokoju”. Slogan (stanowiący swego czasu mural na jednym z bloków) ten odnosił się do nowego miasta, w którym żyło i pracowało wielu młodych ludzi kierujących się (rzekomo) wartościami socjalistycznymi. Okazją do ich manifestowania były tzw. pochody 1-majowe. Każdy obywatel miał obowiązek stawić się na pochodzie. Przemarsz ulicami miasta trwał wiele godzin, przez co dla niektórych uczestników bywał męczący. Pochody 1-majowe początkowo odbywały się ulicą 1 Maja. W latach 70. trasę przemarszu zmieniono tak, że „główna trybuna” znajdowała się przy ul. Zielonej. W latach 1980-1989 pochody odbywały się główną arterią miasta nazwaną wtedy Aleją Pokoju (dzisiejsza Aleja Józefa Piłsudskiego).

Pochody 1-majowe poprzedzały wielomiesięczne przygotowania. Ich uczestnikami byli zarówno dorośli, jak i dzieci. W pochodach maszerowali przedstawiciele różnych zawodów (górnicy, pielęgniarki, pracownicy administracji…), uczniowie szkół, przedszkolaki, harcerze, członkowie klubów sportowych, kulturalnych czy społecznych, a także sami jastrzębianie.