Historia miasta na wyciągnięcie ręki - Łaźnia Moszczenica

Historia miasta na wyciągnięcie ręki

Zdjęcia, przedmioty górnicze, czasopisma, stare kroniki kopalniane a nawet skamieliny. Na stronie www.lazniamoszczenica.pl w zakładce Zbiory zobaczyć można ponad 1200 obiektów, które zostały zdigitalizowane. Projekt „Społeczne archiwum Jastrzębia-Zdroju” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– To pamiątki historii Jastrzębia-Zdroju udostępnione nam przez Galerię Historii Miasta, Miejską Bibliotekę Publiczną i Urząd Miasta. Zbiory wzbogaciliśmy o licencje do fotografii między innymi Polskiej Agencji Prasowej oraz Archiwum Fotografii Ośrodka Karta – mówi Aneta Czarnocka-Kanik z Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica.

Digitalizacja to odwzorowanie i nadanie cyfrowej wersji poszczególnym przedmiotom. Dzięki temu dostęp do nich jest ułatwiony. Każdy, na własnym komputerze czy smartfonie, może obejrzeć archiwalne zdjęcia lub zapoznać się z historią miasta lat siedemdziesiątych zawartą w czasopiśmie „Nasze Problemy”.

– To pierwszy etap większego projektu, który zakłada propagowanie wśród mieszkańców wiedzy i zainteresowania historią naszego miasta. Bazę zbiorów będziemy sukcesywnie rozbudowywać – dodaje Rafał Jabłoński, dyrektor Instytutu.

Prace nad projektem trwały kilka miesięcy. Digitalizacja to pracochłonny proces realizowany zgodnie z Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych pod nadzorem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pliki uzyskują metadane, są odpowiednio przygotowywane i opisywane. Są one dostępne nie tylko na stronie Łaźni Moszczenica. Zostały przekazane także do Biblioteki Śląskiej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury