Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju - Łaźnia Moszczenica

Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Usystematyzowanie, opisanie i zgromadzenie, a przede wszystkim, udostępnienie mieszkańcom zbiorów – oto główne cele projektu, który zrealizowaliśmy w ramach programu ministerialnego Kultura Cyfrowa 2023. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu odwzorowaliśmy i nadaliśmy cyfrową wersję ponad 1200 obiektom: zdjęciom, dokumentom, czasopismom, ale też różnym przedmiotom związanym z historią miasta i górnictwa. Zakupiliśmy też licencję do już zdigitalizowanych zdjęć znajdujących się w archiwach Polskiej Agencji Prasowej, Dziennika Zachodniego i Archiwum Fotografii Ośrodka Karta. Dzięki temu projektowi światło dzienne ujrzały nieznane dotąd przez wielu jastrzębian materiały o wartości historycznej, naukowej, edukacyjnej i sentymentalnej, a dostęp do nich jest po prostu łatwiejszy, bo cyfrowy. W specjalnej, dedykowanej zbiorom zakładce na naszej stronie internetowej każdy może łatwo odnaleźć i przejrzeć interesujące go materiały.

Obiekty pochodzą nie tylko z zasobów Instytutu, ale też Miejskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury. W trosce o jak najwyższą jakość zasoby będą digitalizowane zgodnie z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz z Katalogiem Dobrych Praktyk Narodowego Instytutu Muzealnictwa. Raz ucyfrowione materiały mogą być wykorzystywane wielokrotnie i w różny sposób (także na wystawach, publikacjach czy zajęciach edukacyjnych), zawsze służąc popularyzowaniu dziedzictwa i historii. W ramach projektu przeszkoliliśmy też pracowników i zakupiliśmy niezbędny sprzęt.

Egzemplarze kopii wzorcowych zostały przekazane do repozytoriów – właściwych Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji, tj. Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Narodowego Instytutu Muzeów. Ponadto kopie części zdigitalizowanych obiektów zostaną przekazane do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dofinansowanie: 135 000 złotych

Całkowita wartość projektu: 180 000 złotych

społeczny pamiętnik
moszczenica
archiwum
zdjęcia     społeczny pamiętnik
moszczenica
archiwum
fotografie

Projekt „Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.