Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - Łaźnia Moszczenica

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego to dwudniowa polsko-czeska impreza (20-21 maja 2023 roku) dla wszystkich rowerzystów (i nie tylko). Odbywa się jednocześnie w: Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrowicach koło Karwiny i Zebrzydowicach.

festiwal żelaznego szlaku rowerowego łaźnia moszczenica

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego to dwudniowa polsko-czeska impreza (20-21 maja 2023 roku) dla wszystkich rowerzystów (i nie tylko). Odbywa się jednocześnie w: Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrowicach koło Karwiny i Zebrzydowicach. Przez dwa dni uczestnicy odkrywają uroki Żelaznego Szlaku Rowerowego eksplorując na dwóch kółkach piękno przyrody i kultury Polski oraz Czech. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego to nie tylko aktywność fizyczna, ale także integracja społeczności rowerowej i odkrywanie różnych form sztuki.W programie wydarzenia między innymi: parada steampunkowa, animacje dla dzieci, spektakl teatralny, warsztaty naukowe i rowerowe, poczęstunek, rowerowa gra terenowa z nagrodami. To pierwsza edycja tej imprezy.

– Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego jest ważnym wydarzeniem dla naszego euroregionu i całego pogranicza. Jest na pewno dobrym krokiem na drodze profesjonalizacji oferty szlaku, a zarazem jego świętem wzmacniającym pozycję szlaku wśród miłośników turystyki rowerowej – przekonuje Bogdan Kasperek, dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, jeden z organizatorów wydarzenia.

Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu ponownie łączącego jego partnerów oraz twórców szlaku, który udostępni bogate transgraniczne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także skupi uwagę na atrakcyjności pogranicza. Zaproszenie rowerzystów na wspólny Festiwal na szlaku po obu stronach granicy ma na celu przywrócenie harmonijnego ruchu turystycznego, a jego termin przyczynić się do wydłużenia wysokiego sezonu rowerowego o kolejne miesiące. Jego zadaniem jest także przeciwdziałanie skutkom Covidu w turystyce oraz zrównoważenie ruchu turystycznego po obu stronach granicy. Położenie głównego akcentu po stronie czeskiej ma zwrócić uwagę czeskich rowerzystów oraz przedstawicieli mediów na transgraniczny produkt turystyczny. Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego to projekt, który ma za zadanie stać się unikalnym wydarzeniem na skalę ponadlokalną z głównym akcentem u jednego z partnerów oraz szeregiem atrakcji na całym przebiegu szlaku.

Projekt „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

festiwal żelaznego szlaku rowerowego łaźnia moszczenica

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
Oś priorytetowa: 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08.07.2022 r.
Całkowity koszt projektu: 181 302,32 euro
Dofinansowanie EFRR dla Projektu: 154 106,96 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Lider projektu: Gmina Godów
Partnerzy projektu po stronie polskiej: Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica, Gmina Zebrzydowice, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Partner projektu po stronie czeskiej: Gmina Piotrowice k. Karwiny