Pod Skrzydłami Jastrzębia - Łaźnia Moszczenica

Pod Skrzydłami Jastrzębia

Od 1.05.2024 r. wraz z EBI Association rozpoczęliśmy realizację projektu "Pod skrzydłami Jastrzębia". Na realizację tego ważnego dla naszego regionu projektu pozyskano aż 7.181.373,14 zł dotacji, z czego 6.463.235,82 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Od 1.05.2024 r. wraz z EBI Association rozpoczęliśmy realizację projektu „Pod skrzydłami Jastrzębia”. Na realizację tego ważnego dla naszego regionu projektu pozyskano aż 7.181.373,14 zł dotacji, z czego 6.463.235,82 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Celem działań projektowych jest rozwój aktywności społecznej oraz podwyższenie akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej, jaka dzieje się od lat na naszym terenie. W projekcie wezmą udział mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój, a także mieszkańcy Żor, Mszany, Godowa i Pawłowic. W sumie uczestnikami projektu będzie minimum 1200 osób, w tym 650 kobiet.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia i działania dla mieszkańców:

 • warsztaty i debaty na temat transformacji,
 • warsztaty teatralne i fotograficzne, plenery, koncerty, animacje w przestrzeni miejskiej,
 • konkursy na 140 inicjatyw oddolnych, m.in. w tematach: problemy społeczne, ekologia, tożsamość lokalna i regionalna oraz budowanie więzi z naszą historią
 • Kluby wynikające z potrzeb mieszkańców

Wszystkie działania będą realizowane w ramach miejsca spotkań mieszkańców terenów objętych projektem (zwany CENTRUM) oraz inicjatyw kulturalnych w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu Łaźnia Moszczenica będzie realizowała szereg działań:

 • Festiwal Carbonalia
 • zakup licencji na pozyskanie zbiorów
 • warsztaty i animacje
 • cykl koncertów
 • warsztaty fotografii z wystawą
 • festiwal modelarski
 • rozbudowa wystawy.

Projekt pozwoli na przeprowadzenie działań zmierzających do podniesienia akceptacji dla transformacji poprzez takie prowadzenie działań, które zbuduje wyższe zaufanie dla działań Centrum i poszczególnych partnerów, pozwoli na łagodne przejście kolejnych działań transformacyjnych i tworzenie nowej tożsamości społecznej.

Okres realizacji projektu: 1.05.2024-30.06.2026.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „EBI Association” – Lider projektu
 • Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
 • Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju