Tworzymy społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju. Ponad 1200 obiektów uzyska cyfrową wersję - Łaźnia Moszczenica

Tworzymy społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju. Ponad 1200 obiektów uzyska cyfrową wersję

Usystematyzowanie, opisanie i zgromadzenie, a przede wszystkim, udostępnienie mieszkańcom zbiorów – oto główne cele projektu „Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju”, który zaczynamy realizować w ramach programu ministerialnego  Kultura Cyfrowa 2023.

– Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i Urzędem Miasta będziemy mogli odwzorować i nadać cyfrową wersję ponad 1200 obiektom: zdjęciom, dokumentom, czasopismom, ale też różnym przedmiotom związanym z historią miasta Jastrzębie-Zdrój i górnictwa. Zakupimy także licencję do filmów będących w zasobach Filmoteki Narodowej oraz zdjęć należących do Polskiej Agencji Prasowej, Dziennika Zachodniego i Archiwum Fotografii Ośrodka Karta – tłumaczy Rafał Jabłoński, Dyrektor Instytutu.

W trosce o jak najwyższą jakość zasoby będą digitalizowane zgodnie z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz z Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych. Raz ucyfrowione materiały mogą być wykorzystywane wielokrotnie i w różny sposób (także na wystawach, publikacjach czy zajęciach edukacyjnych), zawsze służąc popularyzowaniu dziedzictwa i historii. Projekt zakłada ponadto szkolenie pracowników i zakup niezbędnego sprzętu.

Egzemplarze kopii wzorcowych zostaną przekazane do repozytoriów – właściwych Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji, tj. Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ponadto kopie części zdigitalizowanych obiektów zostaną przekazane do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Dofinansowanie: 135 000 zł. Całkowita wartość projektu: 180 000 zł.

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzębia-zdroju projekt łaźnia moszczenica - digitalizacja zdjęć