Biuletyn informacyjny region śląsko-dąbrowski nr 12 (35) 29.03.1990 - Łaźnia Moszczenica

Biuletyn informacyjny region śląsko-dąbrowski nr 12 (35) 29.03.1990

Biuletyn informacyjny regionu śląsko-dąbrowskiego wydany w 1990 roku przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Prasa i inne materiały drukowane
Jastrzębie-Zdrój
1990-2000
Solidarność
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury