Biuletyn informacyjny region ZKR OPEC Jastrzębie - Łaźnia Moszczenica

Biuletyn informacyjny region ZKR OPEC Jastrzębie

Biuletyn informacyjny regionu ZKR OPEC Jastrzębie z roku 1980 został wydany przez Zakładową Komisję Robotniczą NSZZ Solidarność.

Prasa i inne materiały drukowane
Jastrzębie-Zdrój
1963-1989
Solidarność
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury