Kilof - Łaźnia Moszczenica

Kilof

Kilof jest stosowany do różnego rodzaju prac ziemnych, a zwłaszcza tam, gdzie ma się do czynienia z twardym, skalistym gruntem. To narzędzie służące rozdrabnianiu skał i wstępnego rozdrabniania twardego podłoża, które potem można usuwać na przykład za pomocą łopaty. Kilofy wykorzystywane są w górnictwie i kamieniarstwie. Kilof z jednym ostrzem nazywany jest oskardem.

Kilof górniczy pochodzi z zasobu Miejskiego Ośrodka Kultury Galerii Historii Miasta.

Przedmioty górnicze
Jastrzębie-Zdrój
nieznany
nieznany
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury