Metanomierz górniczy [Metax MG3] - Łaźnia Moszczenica

Metanomierz górniczy [Metax MG3]

Gromadzenie się metanu w czynnych wyrobiskach górniczych jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ wypiera on tlen i tworzy niezdatną do oddychania atmosferę, a ponadto jest gazem palnym i w połączeniu z powietrzem daje wybuchową mieszankę.

Metan w temperaturze pokojowej jest bezbarwny i nie ma zapachu, dlatego tak ważna jest jego kontrola w powietrzu kopalnianym. Kontroluje się go w miejscach, w których możliwy jest jego wypływ lub gromadzenie się, ale również pod stropem wyrobiska i nad obudową wyrobiska.

Kontrola odbywa się za pomocą specjalnych mierników – metanometrów / metanomierzy, które w wersji przenośnej, są wygodnymi i sprawdzonymi urządzeniami, gwarantującymi stały monitoring stężenia metanu mieszczący się w zakresie 0-100%.

Metanomierz pochodzi z zasobów Miejskiego Ośrodka Kultury Galerii Historii Miasta.

Przedmioty górnicze
Jastrzębie-Zdrój
1963-2023
nieznany
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury