Nasze Problemy – numery 13-18/1979 - Łaźnia Moszczenica

Nasze Problemy – numery 13-18/1979

Pierwszy numer „Naszych Problemów” ukazał się 20 września 1974 r. jako organ samorządów robotniczych pięciu jastrzębskich kopalń (od 1974 r. kopalń: „Jastrzębie”, „Moszczenica”, „Manifest Lipcowy” (później „Zofiówka”). 7 listopada 1975 r. dołączyły kopalnie: „Borynia” i „XXX-lecia PRL” (obecnie „Pniówek”), a nieco później Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnickiego Okręgu Węglowego w Jastrzębiu-Zdroju.  W 1980 r. prawo do wydawania „Naszych Problemów” uzyskała Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ „Solidarność”. Następnie decyzją Głównego Urzędu Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk pismo wróciło do pierwszego wydawcy, a od maja 1980 roku wydawane było przez Robotniczą Spółdzielnię Wydawniczą „Prasa Książka Ruch” w Katowicach.

Prasa i inne materiały drukowane
Jastrzębie-Zdrój
1963-1989
Kolegium redakcyjne
Archiwum: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło na druk „Naszych Problemów” – wydawanie czasopisma zawieszono na ponad pięć miesięcy. Kopalnia „Moszczenica” zwróciła się do GUKPPiW z prośbą o wznowienie tytułu. Brak dofinansowania spowodował upadek gazety, której żywot zakończył się na nr 14 wydanym w grudniu 1982 r.

Nakład czasopisma wynosił niemal 15 tysięcy egzemplarzy, a pierwsze numery ukazywały się co dwa tygodnie. W późniejszym czasie  wydania pojawiały się w nieregularnej częstotliwości.

„Nasze Problemy” – dofinansowywane z pieniędzy górników – służyło górniczej społeczności poruszając problemy produkcyjne, a także zagadnienia społeczne i kulturalne. Dla młodych ludzi, przybywających z niemal całej Polski do wybudowanego od podstaw miasta, pismo pełniło rolę integracyjną ukazując obraz rodziny i tradycji górniczych a także swoistą funkcję kroniki miejskiej opisującą wydarzenia w mieście. Na łamach „Naszych Problemów” informowano o działaniach organizacji politycznych i społecznych, inicjatywach organizacji młodzieżowych, działalności Samorządu Robotniczego. Pojawiały się również artykuły o tematyce literackiej, kulturalnej i sportowej oraz działalności i współpracy klubów funkcjonujących na terenie miasta. Przybliżano organizację pracy kopalń i problemy pracowników związanych z wydobyciem węgla. Publikacje Jerzego Fudzińskiego – prezesa Jastrzębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, przedstawiały historię miasta. Mając na uwadze młodych mieszkańców (w tym pracowników kopalń) utworzono stałą rubrykę „Problemy Młodych”.

Opracowanie: Ewa Madej, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury