Sztandary - Łaźnia Moszczenica

Sztandary

Pierwsze kopalniane sztandary pojawiły się w XIX wieku, gdy górnictwo przybrało zorganizowane formy. W przeszłości nie było normalizacji dotyczącej wielkości płata czy długości drzewca. Najważniejsze było nawiązanie do tradycji.

Nauka o sztandarach to weksylologia: vexillum (łac.) – sztandar, logos (grec.) – nauka. Wynika z niej, że wygląd sztandarów państwowych i wojskowych określają drobiazgowe przepisy (przykładowo: akty prawne określają ich kolory). W przypadku sztandarów górniczych znaczenie mają organizacyjne regulaminy lub tradycja.

Przedmioty górnicze
Jastrzębie-Zdrój
1963-1989
nieznany
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury