Telefon górniczy - Łaźnia Moszczenica

Telefon górniczy

Górniczy telefon przeciwwybuchowy to aparat specjalnego przeznaczenia. Służył do komunikacji w kopalniach metanowych i innych pomieszczeniach o dużym stopniu niebezpieczeństwa wybuchu. Miał zapewnić zabezpieczenie przed zewnętrznym zwarciem elektrycznym wywołującym iskrzenie oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się ciał obcych, pyłów, oparów oraz wilgoci. Telefon posiada szczelną obudowę żeliwną oraz słuchawkę.

Telefon górniczy pochodzi z zasobu Miejskiego Ośrodka Kultury Galerii Historii Miasta.

Przedmioty górnicze
Jastrzębie-Zdrój
nieznany
nieznany
Archiwum: Galerii Historii Miasta

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

społeczny pamiętnik jastrzebia zdroju logo ministerstwo kultury