Projekty - Łaźnia Moszczenica

Pod Skrzydłami Jastrzębia

Od 1.05.2024 r. wraz z EBI Association rozpoczęliśmy realizację projektu „Pod skrzydłami Jastrzębia”. Na realizację tego ważnego dla naszego regionu projektu pozyskano aż 7.181.373,14 zł dotacji, z czego 6.463.235,82 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego to dwudniowa polsko-czeska impreza (20-21 maja 2023 roku) dla wszystkich rowerzystów (i nie tylko). Odbywa się jednocześnie w: Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrowicach koło Karwiny i Zebrzydowicach.

Kultura cyfrowa - ludzie stojący na balkonie w Jastrzębiu-Zdroju.

Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju

„Społeczny pamiętnik Jastrzębia-Zdroju” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie

Łaźnia Moszczenica – ein neuer Deal

Projekt kofinanziert vom Nationalen Zentrum für Kultur im Rahmen der Dom Kultury + Edition 2023 / Aufgabe I – LOKALE INITIATIVEN.

Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie

Łaźnia Moszczenica – nová dohoda

Projekt spolufinancovaný Národním centrem kultury v rámci Edice Dom kultury + 2023 / Úkol I – MÍSTNÍ INICIATIVY.

Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie

Łaźnia Moszczenica – a new deal

Project co-financed by the National Center for Culture as part of the Dom Kultury + Edition 2023 / Task I – LOCAL INITIATIVES.

Koncert młodzieży w Parku Zdrojowym.

Łaźnia Moszczenica – nowe rozdanie

Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Edycja 2023 / Zadanie I – INICJATYWY LOKALNE.

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Jastrzębie Zdrój

Przebudowa Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.